משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Klein, שלום בער
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:551.3
Lines:301
פרקים תניא:5


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
141.82.01.563999 א  פרק אתניא
135.02.01.560999 ב  פרק בתניא
70.02.01.035999 ג  פרק גתניא
109.52.0 73999 ד  פרק דתניא
80.02.01.040999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)