משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lebenholc, ישרא-ל ברוך
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:4217.6
Lines:6192
מסכתות:16
פרקים משניות:75
משניות:636
פרקים תניא:8


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
24.81.0 62999 מט   ברכת יעקב
17.0  85999 א מאמר וקונטרוס ומעייןמאמר
   # 6א א  אבותמשנה
568.01.51.5710  999  אבותמשנה
132.01.50.5220  999  ביכוריםמשנה
170.41.50.5284  999  ביצהמשנה
291.91.51.0417  999  ברכותמשנה
112.21.50.5187  999  הוריותמשנה
23.40.5 78999 ה  זבחיםמשנה
136.81.51.5171  999  חגיגהמשנה
394.82.00.5564  999  יומאמשנה
158.41.50.5264  999  מגילהמשנה
297.61.50.5496  999  מדותמשנה
94.21.50.5157  999  מועד קטןמשנה
196.01.5 392  999  מכותמשנה
302.41.51.0432  999  סוכהמשנה
76.01.5 152  999  קיניםמשנה
213.51.51.0305  999  ראש השנהמשנה
242.41.50.5404  999  תמידמשנה
229.21.50.5382  999  תעניתמשנה
88.22.00.563999 א  פרק אתניא
72.02.0 60999 ב  פרק בתניא
42.02.0 35999 ג  פרק גתניא
87.62.0 73999 ד  פרק דתניא
63.62.0 53999 ה  פרק התניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
56.02.00.540999 לב  פרק ל"בתניא
31.22.0 26999 מז  פרק מ"זתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)