משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, מנחם מענדל
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:1251.2
Lines:1813
מסכתות:2
פרקים משניות:27
משניות:165
פרקים תניא:11


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.5  3ז ב  ביכוריםמשנה
0.3  2ה ג  ביכוריםמשנה
0.7  4ז ג  ביכוריםמשנה
85.52.0 171  999  חגיגהמשנה
 # 0.5 # 65999 א  שבתמשנה
 # 0.5 # 52999 ב  שבתמשנה
 # 0.5 # 43999 ג  שבתמשנה
 # 0.5 # 21999 ד  שבתמשנה
 # 0.5 # 37999 ה  שבתמשנה
 # 0.5 # 68999 ו  שבתמשנה
 # 0.5 # 52999 ז  שבתמשנה
 # 0.5 # 64999 ח  שבתמשנה
 # 0.5 # 63999 ט  שבתמשנה
 # 0.5 # 45999 י  שבתמשנה
 # 0.5 # 50999 יא  שבתמשנה
 # 0.5 # 47999 יב  שבתמשנה
 # 0.5 # 33999 יג  שבתמשנה
 # 0.5 # 29999 יד  שבתמשנה
 # 0.5 # 29999 טו  שבתמשנה
 # 0.5 # 60999 טז  שבתמשנה
 # 0.5 # 39999 יז  שבתמשנה
 # 0.5 # 32999 יח  שבתמשנה
 # 0.5 # 51999 יט  שבתמשנה
 # 0.5 # 33999 כ  שבתמשנה
 # 0.5 # 22999 כא  שבתמשנה
 # 0.5 # 46999 כב  שבתמשנה
415.81.5 998  999  שבתמשנה
1.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
1.7  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
84.02.50.563999 א  פרק אתניא
80.02.50.560999 ב  פרק בתניא
46.72.50.535999 ג  פרק גתניא
97.32.50.573999 ד  פרק דתניא
70.72.50.553999 ה  פרק התניא
74.72.50.556999 ו  פרק ותניא
93.32.00.580999 ז  פרק זתניא
46.02.0 46999 ח  פרק חתניא
59.02.0 59999 ט  פרק טתניא
57.02.0 57999 י  פרק יתניא
37.02.0 37999 יא  פרק י"אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)