משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Rosenfeld, חנוך
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:497.7
Lines:887
מסכתות:1
פרקים משניות:13
משניות:114


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
22.01.00.230     999י"ב פסוקים
100.81.01.684999 א  אבותמשנה
1.7  5    רבי חנניהאבותמשנה
1.7  5ה ב  ביכוריםמשנה
2.3  7ו ב  ביכוריםמשנה
1.0  3ז ב  ביכוריםמשנה
1.3  4ח ב  ביכוריםמשנה
2.0  6ט ב  ביכוריםמשנה
2.0  6י ב  ביכוריםמשנה
3.0  9יא ב  ביכוריםמשנה
3.8 0.2# 57999 א  ברכותמשנה
3.5 0.2# 53999 ב  ברכותמשנה
2.3 0.2# 34999 ג  ברכותמשנה
9.30.50.2# 40999 ד  ברכותמשנה
2.2 0.2# 33999 ה  ברכותמשנה
24.31.00.4# 52999 ו  ברכותמשנה
   # 47999 ז  ברכותמשנה
34.71.01.6# 40999 ח  ברכותמשנה
   # 61999 ט  ברכותמשנה
139.0  417  999  ברכותמשנה
67.21.00.872999 א  סוכהמשנה
26.3  79999 ב  סוכהמשנה
2.7  8א א  פאהמשנה
1.3  4ב א  פאהמשנה
21.7  65999 א  ראש השנהמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
3.8  15    ז-הרחמן 10ברכת המזוןסדור
1.8  7    ה-יעלה ויבא* ברכת המזוןסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     המפילסדור
1.0  4     לך ה' הגדולהסדור
2.5  10     על המחיהסדור
2.5  10    כ- אלוקי נצורשמונה עשרהסדור
3.0  12     שש זכירותסדור
2.7  8     אלו דבריםסדור-משנה-גמרא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)