משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, לוי יצחק
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:2334.3
Lines:3175
מסכתות:6
פרקים משניות:30
משניות:305
פרקים תניא:14


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
497.01.51.0710  999  אבותמשנה
110.01.5 220  999  ביכוריםמשנה
250.21.50.5417  999  ברכותמשנה
23.40.5 78999 ה  זבחיםמשנה
85.51.5 171  999  חגיגהמשנה
259.21.50.5432  999  סוכהמשנה
191.01.5 382  999  תעניתמשנה
75.62.0 63999 א  פרק אתניא
72.02.0 60999 ב  פרק בתניא
42.02.0 35999 ג  פרק גתניא
87.62.0 73999 ד  פרק דתניא
63.62.0 53999 ה  פרק התניא
67.22.0 56999 ו  פרק ותניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
55.22.0 46999 ח  פרק חתניא
70.82.0 59999 ט  פרק טתניא
68.42.0 57999 י  פרק יתניא
44.42.0 37999 יא  פרק י"אתניא
96.02.0 80999 יב  פרק י"בתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניא
31.22.0 26999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)