משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, מנשה
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:919.2
Lines:1661
מסכתות:4
פרקים משניות:21
משניות:188
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
52.72.00.462999 מט   ברכת יעקב
107.52.02.086  לב  999האזינו
19.51.00.630     999י"ב פסוקים
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
3.9 0.2# 78999 א  ביכוריםמשנה
3.4 0.2# 67999 ב  ביכוריםמשנה
   # 76999 ג  ביכוריםמשנה
55.0  220  999  ביכוריםמשנה
312.82.0 417  999  ברכותמשנה
0.8  3ב א  חגיגהמשנה
1.0  4ג א  חגיגהמשנה
2.3  9א א  יומאמשנה
0.8  3ח א  מועד קטןמשנה
0.8  3ט א  מועד קטןמשנה
12.60.50.2# 72999 א  סוכהמשנה
19.81.0 # 79999 ב  סוכהמשנה
12.60.5 # 101999 ג  סוכהמשנה
9.90.5 # 79999 ד  סוכהמשנה
   # 101999 ה  סוכהמשנה
108.0  432  999  סוכהמשנה
21.10.50.8# 65999 א  ראש השנהמשנה
12.30.5 # 98999 ב  ראש השנהמשנה
6.5 0.4# 65999 ג  ראש השנהמשנה
9.60.5 # 77999 ד  ראש השנהמשנה
76.3  305  999  ראש השנהמשנה
1.0  4ב ג  תעניתמשנה
63.01.0 63999 א  פרק אתניא
2.0  4  ב1st 4 lines פרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)