משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, שאול
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:690.1
Lines:1284
מסכתות:2
פרקים משניות:19
משניות:168


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
3.0  12  מטא-ו  ברכת יעקב
3.8  15:כח דהני י"ח ברכותגמרא
4.50.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
4.50.5 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
7.5  30     999י"ב פסוקים
   # 6א א  אבותמשנה
   # 4ב א  אבותמשנה
   # 6ג א  אבותמשנה
   # 6ד א  אבותמשנה
   # 4ו א  אבותמשנה
42.01.0 84999 א  אבותמשנה
 # 0.5 # 78999 א  ביכוריםמשנה
6.7# 0.50.4# 67999 ב  ביכוריםמשנה
 # 0.5 # 76999 ג  ביכוריםמשנה
165.01.50.5220  999  ביכוריםמשנה
260.61.5 417  999  ברכותמשנה
36.01.0 72999 א  סוכהמשנה
29.60.5 79999 ב  סוכהמשנה
31.01.0 62999 א  עירוביןמשנה
2.0  8א א  פאהמשנה
24.40.5 65999 א  ראש השנהמשנה
36.80.5 98999 ב  ראש השנהמשנה
24.40.5 65999 ג  ראש השנהמשנה
2.3  9א ד  ראש השנהמשנה
1.5  6ח ב  תעניתמשנה
0.5  2     צמאה לך נפשינגוני חב"ד
1.5  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
2.5  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)