משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תש"ס - ה'תשס"א


Alphabetical Listing
162Adelist, אהרון מענדל
189Adelist, אליעזר
32Adelist, יחזקא-ל
550Adelist, מרדכי
62Ajzensmidt, ברוך שלום
37Ajzensmidt, ישרא-ל
110Ajzensmidt, מנחם מענדל
30Alexander, משה
417Aron, עקיבא
139Ash, Mendy
34Ash, משה
143Baker, ברוך
3Baker, יונה
2Barski, זעליג
6Barski, צבי
20Bartak, יהושע
18Belkin, דוד
32Bendet, Ari
19Benporah, ישרא-ל
18Benporath, Avi
510Blecher, דוד
52Blecher, לוי
662Blecher, מנחם
180Blecher, שניאור זלמן
822Bloch, אהרון
293Bloch, יאיר
4Bloom, ראובן מיכא-ל
18Braude, שמעון
23Broh, אשר
112Broh, בצלא-ל
15Broh, ברוך
253Broh, שניאור
18Buriakov, עמנוא-ל
2Buriyaakov, Elan
29Cowen, שלום בער
56Cylich, Yosl
12Elan, Buriyaakov
8Elberg, Illan
12Fanucci, אריא-ל
1Feiglin, יוסף שמחה
4Frauman, אדם
236Frenkel, דוד
88Ginsburg, מיכא-ל
1Ginsburng, ישרא-ל
30Goldberg, Avi
48Goldman, אשר
76Goodman, ברוך שמחה
69Goodman, צבי מנחם
259Gordon, בנימין ליפמאן
380Gordon, יוחנן
164Gordon, ישרא-ל
1291Gordon, מנחם מענדל
3Gordon, מנחם מענדל
415Graj, שמואל
391Greenwald, יהודה לייב
62Groner, יוסף
50Grosbaum, 'שמעי
459Gross, הירש צבי
6Gross, לוי
127Gross, שלמה
10Gutnick, איסר
48Gutnick, אשר
5Gutnick, ישרא-ל
400Gutnick, משה
2Gutnick, רפא-ל
2Hammershmidt, Alon
82Hanovitch, אליהו
268Heidingsfeld, זלמן
2149Heidingsfeld, לוי
139Henenberg, יעקב שמעון
21Herszberg, אברהם
20Israel, בנימין
59Jedwab, חיים שמואל
87Jedwab, יוסף
15Kalltman, גבריא-ל
206Kaminetsky, אברהם
341Kaminetsky, דוד
3251Kaminetzky, אליהו
10King, זאב
54Kisilevitch, ישרא-ל
40Kisilevitch, מיכא-ל
306Klein, ראובן
551Klein, שלום בער
156Kluwgant, איסר
145Kluwgant, אשר
649Kluwgant, בנימין
12Koth, Avi
10Kourbatski, חנוך
165Kramer, 'ארי
252Krasnjanski, יוסף יצחק
176Krasnjanski, מנחם מענדל
152Krinsky, Mendy
5Krinsky, Yossi
18Krinsky, אליעזר
148Krinsky, 'שמעי
4218Lebenholc, ישרא-ל ברוך
177Lever, אליעזר
9Lever, ישרא-ל
1251Levin, מנחם מענדל
142Levin, שמואל
12Lewi, דניא-ל
12Lewis, יהודה לייב
151Liberow, אהרון
140Liberow, לוי יצחק
81Lipskier, יוסף יצחק
1Loebenstein, אליהו
55Loebenstein, לוי
3Loebenstein, משה
3Loebenstein, שמואל
66Maimzer, דניא-ל
106Marom, Tal
1Megrelishvill, ברוך
99Mochkin, Ari
81Mochkin, Yossi
24Mochkin, חיים
144Morozov, מרדכי
29Moshel, נתנא-ל
79New, ישרא-ל
1Nutovics, ישרא-ל
24Pilcer, אלישע
5Pilcer, אריא-ל
111Pinczower, חיים
23Procel, זלמן
14Radovsky, אדם
62Rapp, יצחק
42Raskin, Ari
121Raskin, 'אברהם ישעי
56Raskin, יעקב יוסף
546Raskin, מיכא-ל
101Raskin, מענדל
6Raskin, שניאור זלמן
70Reicher, יוסף חיים
108Reisenberg, דוד
278Rimler, מנחם מענדל
126Rimler, צבי הירש
16Rosenberg, מרדכי
498Rosenfeld, חנוך
134Rosenzweig, טובי' שמעון
77Rozenfeld, נתן
105Rubin, ארי' דוד
371Sabbah, ברוך
41Sabbah, מנחם
191Schonberger, שמואל
94Serebryanski, יוסף שמואל
111Serebryanski, לוי
462Serebryanski, משה
20Sharpe, משה
172Shepes, חגי
3Sheppes, דניא-ל
3Shimeon, Brody
2334Shusterman, לוי יצחק
132Shusterman, 'שמעי
571Silcove, שמואל
8Snir, ירדן
35Solomon, Yossi
51Spigler, שמעון
38Spivak, Adi
8Stoliarski, מרדכי
15Super, אברהם
86Super, פנחס
123Super, שמואל
143Susskind, בנימין לייב
97Susskind, שמעון
695Szmerling, דוד לייב
54Szmerling, שמעון
16Szmerling, שניאור זלמן
23Tatarka, Eli
27Tatarka, שמואל
47Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
2Teleshevsky, זלמן
189Teleshevsky, יוסף
45Teleshevsky, מענדל
7Telshevsky, שלמה
106Wajsbort, Ari
20Wajsbort, אליעזר
93Wajsbort, דובער
24Waks, דוב בער
70Waks, חיים שמחה
70Waks, 'יהודה חנני
28Waks, לוי
11Werdiger, זלמן
47Winner, אברהם
76Winner, משה
451Wolf, יוסף
919Wolf, מנשה
690Wolf, שאול
2Yurkowicz, לוי
6Zlotin, יהושע
Numerical Order
4218Lebenholc, ישרא-ל ברוך
3251Kaminetzky, אליהו
2334Shusterman, לוי יצחק
2149Heidingsfeld, לוי
1291Gordon, מנחם מענדל
1251Levin, מנחם מענדל
919Wolf, מנשה
822Bloch, אהרון
695Szmerling, דוד לייב
690Wolf, שאול
662Blecher, מנחם
649Kluwgant, בנימין
571Silcove, שמואל
551Klein, שלום בער
550Adelist, מרדכי
546Raskin, מיכא-ל
510Blecher, דוד
498Rosenfeld, חנוך
462Serebryanski, משה
459Gross, הירש צבי
451Wolf, יוסף
417Aron, עקיבא
415Graj, שמואל
400Gutnick, משה
391Greenwald, יהודה לייב
380Gordon, יוחנן
371Sabbah, ברוך
341Kaminetsky, דוד
306Klein, ראובן
293Bloch, יאיר
278Rimler, מנחם מענדל
268Heidingsfeld, זלמן
259Gordon, בנימין ליפמאן
253Broh, שניאור
252Krasnjanski, יוסף יצחק
236Frenkel, דוד
206Kaminetsky, אברהם
191Schonberger, שמואל
189Adelist, אליעזר
189Teleshevsky, יוסף
180Blecher, שניאור זלמן
177Lever, אליעזר
176Krasnjanski, מנחם מענדל
172Shepes, חגי
165Kramer, 'ארי
164Gordon, ישרא-ל
162Adelist, אהרון מענדל
156Kluwgant, איסר
152Krinsky, Mendy
151Liberow, אהרון
148Krinsky, 'שמעי
145Kluwgant, אשר
144Morozov, מרדכי
143Baker, ברוך
143Susskind, בנימין לייב
142Levin, שמואל
140Liberow, לוי יצחק
139Ash, Mendy
139Henenberg, יעקב שמעון
134Rosenzweig, טובי' שמעון
132Shusterman, 'שמעי
127Gross, שלמה
126Rimler, צבי הירש
123Super, שמואל
121Raskin, 'אברהם ישעי
112Broh, בצלא-ל
111Pinczower, חיים
111Serebryanski, לוי
110Ajzensmidt, מנחם מענדל
108Reisenberg, דוד
106Marom, Tal
106Wajsbort, Ari
105Rubin, ארי' דוד
101Raskin, מענדל
99Mochkin, Ari
97Susskind, שמעון
94Serebryanski, יוסף שמואל
93Wajsbort, דובער
88Ginsburg, מיכא-ל
87Jedwab, יוסף
86Super, פנחס
82Hanovitch, אליהו
81Lipskier, יוסף יצחק
81Mochkin, Yossi
79New, ישרא-ל
77Rozenfeld, נתן
76Goodman, ברוך שמחה
76Winner, משה
70Reicher, יוסף חיים
70Waks, חיים שמחה
70Waks, 'יהודה חנני
69Goodman, צבי מנחם
66Maimzer, דניא-ל
62Ajzensmidt, ברוך שלום
62Groner, יוסף
62Rapp, יצחק
59Jedwab, חיים שמואל
56Cylich, Yosl
56Raskin, יעקב יוסף
55Loebenstein, לוי
54Kisilevitch, ישרא-ל
54Szmerling, שמעון
52Blecher, לוי
51Spigler, שמעון
50Grosbaum, 'שמעי
48Goldman, אשר
48Gutnick, אשר
47Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
47Winner, אברהם
45Teleshevsky, מענדל
42Raskin, Ari
41Sabbah, מנחם
40Kisilevitch, מיכא-ל
38Spivak, Adi
37Ajzensmidt, ישרא-ל
35Solomon, Yossi
34Ash, משה
32Adelist, יחזקא-ל
32Bendet, AriThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)