משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשס"א - ה'תשס"ב


Alphabetical Listing
 Adelist, אהרון מענדל
 Ajzensmidt, ברוך שלום
 Aron, יוסף
 Aron, עקיבא
 Ash, Mendy
 Ash, משה
 Bendet, Ari
 Blecher, שניאור זלמן
 Broh, ברוך
 Broh, שניאור
 Cylich, Yosl
 Gelman, Mendy
 Gordon, ישרא-ל
 Gordon, מנחם מענדל
 Groner, 'חנני
 Gross, הירש צבי
 Gross, שלמה
 Gutnick, ישרא-ל
 Heidingsfeld, שמואל
 Herszberg, אברהם
 Kluwgant, איסר
 Kluwgant, אשר
 Krasnjanski, יוסף יצחק
 Levin, שמואל
 Lewis, לוי
 Liberow, לוי יצחק
 Lipskier, יוסף יצחק
 Loebenstein, לוי
 Loebenstein, מנחם
 Mochkin, Yossi
 Mockin, Mendy
 Morozov, מרדכי
 Moshel, Yossi
 Raskin, 'אברהם ישעי
 Raskin, יעקב יוסף
 Raskin, מיכא-ל
 Raskin, שמואל
 Reicher, יוסף חיים
 Reisenberg, דוד
 Rimler, צבי הירש
 Rozenfeld, נתן
 Sabbah, ברוך
 Shusterman, 'שמעי
 Shusterman, שניאור זלמן
 Spigler, מענדל
 Spigler, שמעון
 Szmerling, שמעון
 Telshevsky, שלמה
 Wajsbort, דובער
 Waks, דוב בער
 Winner, משה
 Wolf, יוסף
 Wolf, שאול


123456789101112 
         Adelist, אליעזר
     Adut, Itamar
         Ajzensmidt, ישרא-ל
        Aron, זאב
         Barski, זעליג
           Bart, Avi
   Gross, לוי
         Kaltman, גבריא-ל
          King, זאב
  Krinsky, Mendy
           Krinsky, Yossi
           Lever, שלום
    New, אברהם
           Serebryanski, זלמן
       Sheppes, דניא-ל
  Solomon, Yossi
          Szmerling, שניאור זלמן
         Teleshevsky, מענדל
  Wajsbort, אליעזר
         Waks, לוי
         Welis, אברהם
  Werdiger, זלמן
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)