משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, דוד
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:189.0
Lines:126
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
120.02.0 80999 ז  פרק זתניא
69.02.0 46999 ח  פרק חתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)