משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Broh, שניאור
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:432.7
Lines:689
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:71


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
45.51.00.262999 מט   ברכת יעקב
108.92.00.886  לב  999האזינו
24.01.00.430     999י"ב פסוקים
2.0  6א א  אבותמשנה
1.3  4ב א  אבותמשנה
2.0  6ג א  אבותמשנה
2.0  6ד א  אבותמשנה
2.7  8ה א  אבותמשנה
1.3  4ו א  אבותמשנה
1.0  3ז א  אבותמשנה
3.3  10ז ב  אבותמשנה
1.0  3טו ב  אבותמשנה
1.0  3יב ג  אבותמשנה
0.7  2טו ג  אבותמשנה
4.3  13א ד  אבותמשנה
1.7  5ב ד  אבותמשנה
1.3  4ג ד  אבותמשנה
30.41.00.6# 57999 א  ברכותמשנה
   # 53999 ב  ברכותמשנה
7.90.50.2# 34999 ג  ברכותמשנה
   # 40999 ד  ברכותמשנה
5.50.5 # 33999 ה  ברכותמשנה
17.31.0 # 52999 ו  ברכותמשנה
11.00.50.2# 47999 ז  ברכותמשנה
13.31.0 # 40999 ח  ברכותמשנה
   # 5א ט  ברכותמשנה
   # 12ב ט  ברכותמשנה
   # 10ג ט  ברכותמשנה
   # 5ד ט  ברכותמשנה
   # 61999 ט  ברכותמשנה
139.0  417  999  ברכותמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     על המחיהסדור


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)