משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, מנחם מענדל
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:1400.8
Lines:2785
מסכתות:5
פרקים משניות:33
משניות:316
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
65.13.00.262999 מט   ברכת יעקב
5.3  21  יגקרנא כתובותגמרא
10.5  42:כט אlast 42 lines קדושיןגמרא
1.8  7 א1st 7 lines קדושיןגמרא
73.12.00.486  לב  999האזינו
3.8  15     מה נשתנה אידישהגדה
16.51.00.230     999י"ב פסוקים
7.5  30  999  Englisheng י"ב פסוקים
1.0  4א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
67.21.01.284999 א  אבותמשנה
3.0  12א ב  אבותמשנה
1.0  4ח ב  אבותמשנה
5.0  20ט ב  אבותמשנה
7.3  29י ב  אבותמשנה
0.8  3יא ב  אבותמשנה
1.0  4יב ב  אבותמשנה
1.3  5יד ב  אבותמשנה
0.8  3טו ב  אבותמשנה
1.8  7טז ב  אבותמשנה
2.5  10א ג  אבותמשנה
1.3  5ה ג  אבותמשנה
1.0  4ט ג  אבותמשנה
3.0  12י ג  אבותמשנה
2.0  8יא ג  אבותמשנה
0.8  3יב ג  אבותמשנה
1.0  4יג ג  אבותמשנה
3.3  13יד ג  אבותמשנה
0.5  2טו ג  אבותמשנה
2.3  9טז ג  אבותמשנה
3.3  13א ד  אבותמשנה
1.3  5ב ד  אבותמשנה
1.0  4ג ד  אבותמשנה
1.5  6ד ד  אבותמשנה
2.8  11ה ד  אבותמשנה
0.8  3ו ד  אבותמשנה
1.0  4ז ד  אבותמשנה
1.0  4ח ד  אבותמשנה
2.3  9ט ד  אבותמשנה
1.5  6י ד  אבותמשנה
2.5  10יא ד  אבותמשנה
   # 78999 א  ביכוריםמשנה
   # 67999 ב  ביכוריםמשנה
55.0  220  999  ביכוריםמשנה
17.11.00.2# 57999 א  ברכותמשנה
   # 53999 ב  ברכותמשנה
   # 34999 ג  ברכותמשנה
16.01.00.6# 40999 ד  ברכותמשנה
13.21.00.6# 33999 ה  ברכותמשנה
   # 52999 ו  ברכותמשנה
   # 47999 ז  ברכותמשנה
16.01.00.6# 40999 ח  ברכותמשנה
3.1 0.2# 61999 ט  ברכותמשנה
104.3  417  999  ברכותמשנה
3.5  14א א  הוריותמשנה
3.0  12ב א  הוריותמשנה
3.0  12ג א  הוריותמשנה
   # 52999 א  חגיגהמשנה
18.61.00.4# 53999 ב  חגיגהמשנה
3.3 0.2# 66999 ג  חגיגהמשנה
42.8  171  999  חגיגהמשנה
2.3  9א א  יומאמשנה
1.5  6ב א  יומאמשנה
22.0  88999 ג  יומאמשנה
49.01.00.870999 ח  יומאמשנה
1.3  5ו א  כליםמשנה
66.0  264  999  מגילהמשנה
46.81.00.672999 א  סוכהמשנה
51.41.00.679999 ב  סוכהמשנה
65.71.00.6101999 ג  סוכהמשנה
26.60.50.456999 א  פסחיםמשנה
305.02.01.0305  999  ראש השנהמשנה
22.0  88999 ג  תמידמשנה
34.31.00.849999 ה  תמידמשנה
18.21.00.826999 ו  תמידמשנה
2.0  8א ז  תמידמשנה
3.3  13     אביי הוהסדור-משנה-גמרא
8.0  32    999תנו רבנןסדור-משנה-גמרא
1.3  5    אדם-נחG16Yרשימות
1.3  5    נח-אברהםG17Yרשימות
0.8  3    אברהם-משה yearsG18Yרשימות
1.5  3  יב1st 3 lines אגרת התשובהתניא
6.5  13  א1st 13 lines פרק אתניא
54.62.01.226999 מז  פרק מ"זתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)