משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, לוי
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:1508.8
Lines:2737
מסכתות:7
פרקים משניות:39
משניות:331


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
132.02.0 220  999  ביכוריםמשנה
142.01.5 284  999  ביצהמשנה
338.42.0 564  999  יומאמשנה
132.01.5 264  999  מגילהמשנה
345.62.01.0432  999  סוכהמשנה
152.51.5 305  999  ראש השנהמשנה
19.50.5 65999 א  שבתמשנה
15.60.5 52999 ב  שבתמשנה
12.90.5 43999 ג  שבתמשנה
6.30.5 21999 ד  שבתמשנה
7.4  37999 ה  שבתמשנה
13.6  68999 ו  שבתמשנה
191.01.5 382  999  תעניתמשנהThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)