משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, זלמן
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:580.7
Lines:875
מסכתות:2
פרקים משניות:10
משניות:107


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.0  12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
4.0  12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
42.00.5 84999 א  אבותמשנה
360.01.5 432  999  סוכהמשנה
1.7  5א י  פסחיםמשנה
8.7# 0.50.4# 65999 ג  ראש השנהמשנה
152.50.5 305  999  ראש השנהמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.7  8     אלו דבריםסדור-משנה-גמרא
3.3  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)