משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Klein, שלום בער
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:154.5
Lines:123
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
94.52.0 63999 א  פרק אתניא
60.01.0 60999 ב  פרק בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)