משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lebenholc, ישרא-ל ברוך
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:3143.8
Lines:6327
מסכתות:16
פרקים משניות:80
משניות:668
פרקים תניא:9


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
355.01.50.5710  999  אבותמשנה
91.71.5 220  999  ביכוריםמשנה
118.31.5 284  999  ביצהמשנה
173.81.5 417  999  ברכותמשנה
77.91.5 187  999  הוריותמשנה
99.81.51.0171  999  חגיגהמשנה
235.01.5 564  999  יומאמשנה
132.01.50.5264  999  מגילהמשנה
206.71.5 496  999  מדותמשנה
65.41.5 157  999  מועד קטןמשנה
163.31.5 392  999  מכותמשנה
180.01.5 432  999  סוכהמשנה
14.00.5 56999 א  פסחיםמשנה
13.50.5 54999 ב  פסחיםמשנה
63.31.5 152  999  קיניםמשנה
177.91.51.0305  999  ראש השנהמשנה
20.60.50.465999 א  שבתמשנה
16.50.50.452999 ב  שבתמשנה
10.80.5 43999 ג  שבתמשנה
5.30.5 21999 ד  שבתמשנה
168.31.5 404  999  תמידמשנה
159.21.5 382  999  תעניתמשנה
94.52.51.063999 א  פרק אתניא
90.02.51.060999 ב  פרק בתניא
46.72.01.035999 ג  פרק גתניא
85.22.00.573999 ד  פרק דתניא
61.82.00.553999 ה  פרק התניא
56.02.0 56999 ו  פרק ותניא
80.02.0 80999 ז  פרק זתניא
4.3  13  ח1st 13 lines פרק חתניא
46.72.00.540999 לב  פרק ל"בתניא
30.32.00.526999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)