משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Rosenfeld, חנוך
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:366.9
Lines:1082
מסכתות:2
פרקים משניות:15
משניות:142


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
5.80.50.212  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
5.80.50.212  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
5.10.5 12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
62.41.00.684999 א  אבותמשנה
1.1  4ג ב  אבותמשנה
1.7  6ה ב  אבותמשנה
0.9  3ו ב  אבותמשנה
2.9  10ז ב  אבותמשנה
1.1  4ח ב  אבותמשנה
5.7  20ט ב  אבותמשנה
0.9  3טו ב  אבותמשנה
2.3  8ב ה  אבותמשנה
1.4  5    רבי חנניהאבותמשנה
5.70.5 # 40999 ד  ברכותמשנה
7.40.5 # 52999 ו  ברכותמשנה
119.1  417  999  ברכותמשנה
123.4  432  999  סוכהמשנה
1.1  4ג א  תעניתמשנה
1.7  6ד א  תעניתמשנה
1.4  5ה א  תעניתמשנה
3.4  12א ב  תעניתמשנה
1.7  6ב ב  תעניתמשנה
4.9  17    999ס"ג מסכתותשמות ספרים


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)