משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Schonberger, שמואל
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:4220.2
Lines:5090
מסכתות:17
פרקים משניות:73
משניות:609


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
220.02.01.5220  999  ביכוריםמשנה
284.01.52.0284  999  ביצהמשנה
370.71.51.5417  999  ברכותמשנה
124.71.50.5187  999  הוריותמשנה
190.01.52.5171  999  חגיגהמשנה
123.31.5 222  999  חלהמשנה
166.71.5 300  999  ידיםמשנה
501.31.51.5564  999  יומאמשנה
293.31.52.5264  999  מגילהמשנה
174.41.52.5157  999  מועד קטןמשנה
217.81.5 392  999  מכותמשנה
432.01.52.0432  999  סוכהמשנה
148.00.5 444  999  עבודה זרהמשנה
109.41.5 197  999  ערלהמשנה
101.31.50.5152  999  קיניםמשנה
338.91.52.5305  999  ראש השנהמשנה
424.41.52.5382  999  תעניתמשנהThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)