משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, לוי יצחק
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:1679.4
Lines:2352
מסכתות:4
פרקים משניות:22
משניות:229
פרקים תניא:11


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
355.01.5 710  999  אבותמשנה
208.51.5 417  999  ברכותמשנה
85.51.5 171  999  חגיגהמשנה
216.01.5 432  999  סוכהמשנה
88.22.00.563999 א  פרק אתניא
84.02.00.560999 ב  פרק בתניא
49.02.00.535999 ג  פרק גתניא
102.22.00.573999 ד  פרק דתניא
74.22.00.553999 ה  פרק התניא
78.42.00.556999 ו  פרק ותניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
55.22.0 46999 ח  פרק חתניא
70.82.0 59999 ט  פרק טתניא
68.42.0 57999 י  פרק יתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)