משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, מנשה
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:468.4
Lines:1188
מסכתות:2
פרקים משניות:15
משניות:126


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
34.11.00.262999 מט   ברכת יעקב
43.01.0 86  לב  999האזינו
1.0  4א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
0.8  3ב א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ג א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ד א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.0  4ה א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.8  7ו א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
0.5  2ד ב  ברכותמשנה
12.80.5 34999 ג  ברכותמשנה
12.40.5 33999 ה  ברכותמשנה
19.50.5 52999 ו  ברכותמשנה
17.60.5 47999 ז  ברכותמשנה
19.00.50.440999 ח  ברכותמשנה
22.90.5 61999 ט  ברכותמשנה
162.00.5 432  999  סוכהמשנה
 # 0.5 # 65999 א  ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 98999 ב  ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 65999 ג  ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 77999 ד  ראש השנהמשנה
114.40.5 305  999  ראש השנהמשנה
3.0  6  לב1st 6 lines פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)