משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, שאול
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:588.3
Lines:1223
מסכתות:2
פרקים משניות:16
משניות:172


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
5.70.50.412  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
5.70.50.412  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
1.0  4  לבי"ג-י"דשלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
7.5  30     999י"ב פסוקים
31.50.5 84999 א  אבותמשנה
1.0  4ג ב  אבותמשנה
0.8  3ו ב  אבותמשנה
1.3  5ב ד  אבותמשנה
1.0  4ג ד  אבותמשנה
0.8  3ו ד  אבותמשנה
1.0  4ח ד  אבותמשנה
2.3  9ט ד  אבותמשנה
1.0  4ג ה  אבותמשנה
1.5  6י ה  אבותמשנה
137.51.5 220  999  ביכוריםמשנה
260.61.5 417  999  ברכותמשנה
2.3  9א א  יומאמשנה
1.5  6ב א  יומאמשנה
1.8  7ג א  יומאמשנה
1.0  4ד א  יומאמשנה
2.3  9ה א  יומאמשנה
1.8  7ו א  יומאמשנה
1.5  6ח א  יומאמשנה
2.5  10ד ב  מכותמשנה
27.00.5 72999 א  סוכהמשנה
29.60.5 79999 ב  סוכהמשנה
1.8  7א ג  סוכהמשנה
1.3  5ב ג  סוכהמשנה
1.3  5ג ג  סוכהמשנה
2.0  8ד ג  סוכהמשנה
2.0  8ה ג  סוכהמשנה
24.40.5 65999 א  ראש השנהמשנה
1.0  4א ב  ראש השנהמשנה
0.8  3ב ב  ראש השנהמשנה
2.0  8ג ב  ראש השנהמשנה
1.5  6ד ב  ראש השנהמשנה
3.3  13ה ב  ראש השנהמשנה
3.8  15ו ב  ראש השנהמשנה
6.5  26ט ב  ראש השנהמשנה
1.0  4ב ג  ראש השנהמשנה
1.3  5ג ג  ראש השנהמשנה
1.0  4ד ג  ראש השנהמשנה
1.0  4ה ג  ראש השנהמשנה
0.8  3ו ג  ראש השנהמשנהThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)