משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג


Alphabetical Listing
 Ajzensmidt, ברוך שלום
 Aron, יוסף
 Aron, עקיבא
 Ash, Mendy
 Ash, משה
 Broh, ברוך
 Douek, Michi
 Eli, Vayn
 Gordon, ישרא-ל
 Gordon, מנחם מענדל
 Groner, 'חנני
 Gross, הירש צבי
 Gross, לוי
 Gross, שלמה
 Heidingsfeld, זלמן
 Heidingsfeld, שמואל
 Kaminetsky, אברהם
 Kluwgant, איסר
 Kluwgant, אשר
 Kluwgant, בנימין
 Levin, שמואל
 Lewis, לוי
 Liberow, לוי יצחק
 Lipskier, יוסף יצחק
 Loebenstein, לוי
 New, מענדל
 Pinczower, חיים
 Raskin, Ari
 Raskin, יעקב יוסף
 Raskin, שמואל
 Reicher, יוסף חיים
 Rimler, צבי הירש
 Rozenfeld, נתן
 Sabbah, ברוך
 Shusterman, 'שמעי
 Shusterman, שניאור זלמן
 Solomon, Yossi
 Waks, לוי
 Winner, משה
 Yaakobov, ישרא-ל


123456789101112 
         Adelist, אהרון מענדל
   Adelist, מנחם
          Adut, שבתי
      Adut, רפא-ל
      Klein, יחיא-ל
 Krinsky, Mendy
       Loebenstein, מנחם
           Moshel, Yossi
         New, ישרא-ל
         Roitblat, מיכא-ל
        Telshevsky, שלמה
 Wajsbort, אליעזר
   Wolf, מנחם
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)