משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, דוד
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:426.0
Lines:284
פרקים תניא:5


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
94.52.0 63999 א  פרק אתניא
90.02.0 60999 ב  פרק בתניא
52.52.0 35999 ג  פרק גתניא
109.52.0 73999 ד  פרק דתניא
79.52.0 53999 ה  פרק התניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)