משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Bloch, יאיר
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:282.5
Lines:759
פרקים משניות:10
משניות:100


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
8.0  24  מטא-י"ב  ברכת יעקב
48.70.50.286  לב  999האזינו
28.0  84999 א  אבותמשנה
28.50.5 57999 א  ברכותמשנה
17.7  53999 ב  ברכותמשנה
11.3  34999 ג  ברכותמשנה
13.3  40999 ד  ברכותמשנה
13.3  40999 ח  ברכותמשנה
17.3  52999 א  יומאמשנה
3.3  10א א  מדותמשנה
3.7  11ב א  מדותמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
2.0  6ב ג  מדותמשנה
24.0  72999 א  סוכהמשנה
1.0  3ד ו  פסחיםמשנה
6.0  18ה ו  פסחיםמשנה
16.7  50999 א  שביעיתמשנה
22.0  66999 ב  שביעיתמשנה
1.7  5א ג  שביעיתמשנה
2.0  6ב ג  שביעיתמשנה
3.7  11ג ג  שביעיתמשנה
3.0  9ד ג  שביעיתמשנה
1.3  4ה ג  שביעיתמשנה
1.3  4  ב   שש זבירות
2.0  6  ג   שש זבירות
0.7  2  א  1שש זבירותThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)