משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, זלמן
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:532.0
Lines:859
מסכתות:1
פרקים משניות:8
משניות:88


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
40.31.00.662999 מט   ברכת יעקב
64.51.01.086  לב  999האזינו
 # 0.5 # 8  לב שישיו) שישי מ-מ"גהאזינו
16.51.00.230     999י"ב פסוקים
39.90.50.484999 א  אבותמשנה
19.50.5 52999 א  יומאמשנה
2.5  10א א  מדותמשנה
1.3  5ז א  מדותמשנה
1.0  4ח א  מדותמשנה
1.5  6א ב  מדותמשנה
1.3  5ד ב  מדותמשנה
1.5  6ב ג  מדותמשנה
1.5  6ד ד  מדותמשנה
27.00.5 72999 א  סוכהמשנה
29.60.5 79999 ב  סוכהמשנה
13.0# 1.00.8# 65999 א  ראש השנהמשנה
9.8 0.4# 98999 ב  ראש השנהמשנה
13.0 0.8# 65999 ג  ראש השנהמשנה
7.7 0.4# 77999 ד  ראש השנהמשנה
228.81.50.5305  999  ראש השנהמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
6.0  24     999פתגמים
   # 1    דרך ארץP12פתגמים
   # 2    לעולם אל יוציאP13פתגמים
   # 2    לעולם יספרP14פתגמים
   # 2    גדולה צדקהP31פתגמים
   # 2    אני מאמיןP32פתגמים
   # 2    גדולה תשובהP33פתגמים
   # 2    כל האומרP34פתגמים
1.5  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
2.5  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)