משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lebenholc, ישרא-ל ברוך
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:2259.6
Lines:4891
מסכתות:13
פרקים משניות:60
משניות:526
פרקים תניא:10


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
295.81.5 710  999  אבותמשנה
91.71.5 220  999  ביכוריםמשנה
71.00.5 284  999  ביצהמשנה
173.81.5 417  999  ברכותמשנה
77.91.5 187  999  הוריותמשנה
71.31.5 171  999  חגיגהמשנה
235.01.5 564  999  יומאמשנה
110.01.5 264  999  מגילהמשנה
165.31.0 496  999  מדותמשנה
65.41.5 157  999  מועד קטןמשנה
180.01.5 432  999  סוכהמשנה
63.31.5 152  999  קיניםמשנה
127.11.5 305  999  ראש השנהמשנה
63.02.0 63999 א  פרק אתניא
60.02.0 60999 ב  פרק בתניא
35.02.0 35999 ג  פרק גתניא
73.02.0 73999 ד  פרק דתניא
53.02.0 53999 ה  פרק התניא
56.02.0 56999 ו  פרק ותניא
80.02.0 80999 ז  פרק זתניא
46.02.0 46999 ח  פרק חתניא
40.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניא
26.02.0 26999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)