משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, שמואל
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:884.9
Lines:2197
מסכתות:1
פרקים משניות:24
משניות:244


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.01.0 62999 מט   ברכת יעקב
64.51.01.086  לב  999האזינו
7.5  30     999י"ב פסוקים
52.50.52.0# 84999 א  אבותמשנה
7.0 0.2# 139999 ב  אבותמשנה
8.3 0.2# 165999 ג  אבותמשנה
   # 136999 ד  אבותמשנה
   # 186999 ה  אבותמשנה
177.5  710  999  אבותמשנה
28.01.00.840999 א  בבא קמאמשנה
32.01.0 64999 ב  בבא קמאמשנה
61.61.00.2112999 ג  בבא קמאמשנה
40.01.0 80999 ד  בבא קמאמשנה
38.51.0 77999 ה  בבא קמאמשנה
25.50.5 68999 ו  בבא קמאמשנה
23.00.50.840999 ד  ברכותמשנה
15.6 0.252999 ו  ברכותמשנה
23.00.50.840999 ח  ברכותמשנה
15.6 0.252999 א  יומאמשנה
20.8  83999 א  מגילהמשנה
10.3  41999 ב  מגילהמשנה
15.0  60999 ג  מגילהמשנה
9.3  37999 ד  מגילהמשנה
51.41.00.679999 א  מדותמשנה
1.5  6א ב  מדותמשנה
2.8  11ב ב  מדותמשנה
6.5  26ג ב  מדותמשנה
1.3  5ד ב  מדותמשנה
25.5  102999 ג  מדותמשנה
1.5  6ד ד  מדותמשנה
   # 10א ה  מדותמשנה
   # 8ב ה  מדותמשנה
   # 10ג ה  מדותמשנה
12.5  50999 ה  מדותמשנה
2.0  8א א  פסחיםמשנה
52.81.00.488999 ג  תמידמשנה
12.3  49999 ה  תמידמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
0.5  2    אין כלP11פתגמים
0.3  1    דרך ארץP12פתגמים
0.5  2    לעולם אל יוציאP13פתגמים
0.5  2    לעולם יספרP14פתגמים
0.5  2    גדולה צדקהP31פתגמים
0.5  2    אני מאמיןP32פתגמים
0.5  2    גדולה תשובהP33פתגמים
0.5  2    כל האומרP34פתגמים
1.5  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
2.5  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)