משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Loebenstein, לוי
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:530.5
Lines:1143
פרקים משניות:12
משניות:130


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
53.71.00.662999 מט   ברכת יעקב
114.71.02.086  לב  999האזינו
22.01.00.230     999י"ב פסוקים
28.0  84999 א  אבותמשנה
2.7  8ו ה  אבותמשנה
3.0  9ז ה  אבותמשנה
19.0  57999 א  ברכותמשנה
   # 9א ב  ברכותמשנה
17.7  53999 ב  ברכותמשנה
11.3  34999 ג  ברכותמשנה
13.3  40999 ד  ברכותמשנה
11.0  33999 ה  ברכותמשנה
17.3  52999 ו  ברכותמשנה
3.0  9א ז  ברכותמשנה
1.0  3ב ז  ברכותמשנה
8.7  26ג ז  ברכותמשנה
1.3  4ד ז  ברכותמשנה
18.7 0.440999 ח  ברכותמשנה
17.3  52999 א  יומאמשנה
1.7  5א ג  יומאמשנה
8.0  24א ה  יומאמשנה
1.3  4ב ה  יומאמשנה
2.7  8ג ה  יומאמשנה
10.0  30ד ה  יומאמשנה
4.0  12ה ה  יומאמשנה
3.3  10א א  מדותמשנה
3.0  9ג א  מדותמשנה
1.7  5ז א  מדותמשנה
1.3  4ח א  מדותמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
3.7  11ב ב  מדותמשנה
1.7  5ד ב  מדותמשנה
2.0  6ב ג  מדותמשנה
8.7  26ז ג  מדותמשנה
24.0  72999 א  סוכהמשנה
1.7  5א י  פסחיםמשנה
1.3  4ב י  פסחיםמשנה
2.3  7ג י  פסחיםמשנה
5.0  15ד י  פסחיםמשנה
7.0  21ה י  פסחיםמשנה
0.7  2ז ו  שבתמשנה
1.0  3ט ו  שבתמשנה
1.3  4א יג  שבתמשנה
   # 9ב א  תמידמשנה
23.0  69999 א  תמידמשנה
   # 6ב ב  תמידמשנה
   # 6ג ב  תמידמשנה
26.01.0 39999 ב  תמידמשנה
2.7  8א ג  תמידמשנה
1.7  5ב ג  תמידמשנה
2.7  8ג ג  תמידמשנה
1.7  5ד ג  תמידמשנה
2.0  6א ה  תמידמשנה
2.3  7ב ה  תמידמשנה
4.3  13א ו  תמידמשנה
1.0  3ב ו  תמידמשנה
   # 120   english999שמונה עשרהסדור
   # 120    999שמונה עשרהסדור


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)