משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Pinczower, חיים
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:500.8
Lines:1010
פרקים משניות:13
משניות:115


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
7.20.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
4.8  12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
2.4  6   י"ט-כ"אתולדותבראשיתחומש
24.01.0 30     999י"ב פסוקים
33.6  84999 א  אבותמשנה
   # 10ה א  ברכותמשנה
27.4 0.257999 א  ברכותמשנה
31.80.5 53999 ב  ברכותמשנה
33.60.50.640999 ד  ברכותמשנה
13.2  33999 ה  ברכותמשנה
20.8  52999 ו  ברכותמשנה
   # 9א ז  ברכותמשנה
   # 3ב ז  ברכותמשנה
   # 26ג ז  ברכותמשנה
   # 4ד ז  ברכותמשנה
28.20.5 47999 ז  ברכותמשנה
16.0  40999 ח  ברכותמשנה
   # 5א ט  ברכותמשנה
   # 12ב ט  ברכותמשנה
24.4  61999 ט  ברכותמשנה
   # 6א ח  יומאמשנה
   # 5ב ח  יומאמשנה
   # 7ג ח  יומאמשנה
   # 3ד ח  יומאמשנה
   # 21ט ח  יומאמשנה
28.0  70999 ח  יומאמשנה
1.6  4ה א  מגילהמשנה
   # 10א א  מדותמשנה
   # 11ב א  מדותמשנה
   # 9ג א  מדותמשנה
   # 8ד א  מדותמשנה
   # 5ה א  מדותמשנה
   # 5ז א  מדותמשנה
   # 4ח א  מדותמשנה
31.6  79999 א  מדותמשנה
2.4  6א ב  מדותמשנה
4.4  11ב ב  מדותמשנה
3.2  8ג בLast 8 lines מדותמשנה
5.6  14ו בFirst 14 lines מדותמשנה
60.50.50.672999 א  סוכהמשנה
2.4  6יב ג  סוכהמשנה
26.0  65999 א  ראש השנהמשנה
2.0  5ג ד  ראש השנהמשנה
6.4  16א א  שבתמשנה
2.3  9    א-מגן אברהםשמונה עשרהסדור
2.3  9    ב-אתה גבורשמונה עשרהסדור
0.8  3    ג-אתה קדששמונה עשרהסדור
0.8  3    ד-אתה חונןשמונה עשרהסדור
1.0  4    ה-השיבנושמונה עשרהסדור
0.8  3    ו-סלח לנושמונה עשרהסדור
0.8  3    ז-ראה נאשמונה עשרהסדור
1.3  5    ח-רפאנושמונה עשרהסדור
1.8  7    ט-ברך עלינושמונה עשרהסדור
1.0  4    י-תקע בשופרשמונה עשרהסדור
1.3  5    יא-השיבהשמונה עשרהסדור
1.5  6    יב-ולמלשיניםשמונה עשרהסדור
0.8  2    לעולם יספרP14פתגמים
0.8  2    גדולה צדקהP31פתגמים
0.8  2    גדולה תשובהP33פתגמים
6.8  17    999ס"ג מסכתותשמות ספרים
21.6  27  א  עמוד אתניא
12.8  16  אFirst 16 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)