משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Rosenfeld, חנוך
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:346.5
Lines:977
פרקים משניות:10
משניות:106


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
34.11.00.262999 מט   ברכת יעקב
64.51.01.086  לב  999האזינו
48.30.50.884999 א  אבותמשנה
3.0  12א ב  אבותמשנה
1.0  4ג ב  אבותמשנה
1.0  4ח ב  אבותמשנה
14.3  57999 א  ברכותמשנה
13.3  53999 ב  ברכותמשנה
13.0  52999 ו  ברכותמשנה
23.00.50.840999 ח  ברכותמשנה
19.8  79999 א  מדותמשנה
1.5  6ב ג  מדותמשנה
2.5  10ו ג  מדותמשנה
6.5  26ז ג  מדותמשנה
18.0  72999 א  סוכהמשנה
19.8  79999 ב  סוכהמשנה
25.3  101999 ג  סוכהמשנה
22.0  88999 ג  תמידמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     המפילסדור
2.5  10     על המחיהסדור
4.3  17    999ס"ג מסכתותשמות ספרים
4.5  18  999   שש זבירותThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)