משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Sabbah, מנחם
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:234.5
Lines:469
פרקים תניא:8


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.5  63999 א  פרק אתניא
30.0  60999 ב  פרק בתניא
17.5  35999 ג  פרק גתניא
36.5  73999 ד  פרק דתניא
26.5  53999 ה  פרק התניא
40.0  80999 ז  פרק זתניא
23.0  46999 ח  פרק חתניא
29.5  59999 ט  פרק טתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)