משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Schonberger, שמואל
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:1995.9
Lines:4790
מסכתות:16
פרקים משניות:69
משניות:587


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
91.71.5 220  999  ביכוריםמשנה
118.31.5 284  999  ביצהמשנה
173.81.5 417  999  ברכותמשנה
77.91.5 187  999  הוריותמשנה
71.31.5 171  999  חגיגהמשנה
92.51.5 222  999  חלהמשנה
235.01.5 564  999  יומאמשנה
110.01.5 264  999  מגילהמשנה
65.41.5 157  999  מועד קטןמשנה
163.31.5 392  999  מכותמשנה
180.01.5 432  999  סוכהמשנה
185.01.5 444  999  עבודה זרהמשנה
82.11.5 197  999  ערלהמשנה
63.31.5 152  999  קיניםמשנה
127.11.5 305  999  ראש השנהמשנה
159.21.5 382  999  תעניתמשנהThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)