משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Serebryanski, יוסף שמואל
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:795.0
Lines:580
פרקים משניות:5
משניות:33
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
35.41.0 62999 מט   ברכת יעקב
49.11.0 86  לב  999האזינו
45.61.00.857999 א  ברכותמשנה
30.90.51.240999 ד  ברכותמשנה
25.50.51.233999 ה  ברכותמשנה
30.90.51.240999 ח  ברכותמשנה
53.51.00.478999 ה  זבחיםמשנה
243.02.51.063999 א  פרק אתניא
154.32.0 60999 ב  פרק בתניא
90.02.0 35999 ג  פרק גתניא
7.7  9999 דFirst 9 lines פרק דתניא
29.11.0 17  מז1st 137lines פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)