משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, לוי יצחק
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:932.8
Lines:784
משניות:1
פרקים תניא:14


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
1.6  8ח א  אבותמשנה
75.62.0 63999 א  פרק אתניא
72.02.0 60999 ב  פרק בתניא
42.02.0 35999 ג  פרק גתניא
87.62.0 73999 ד  פרק דתניא
63.62.0 53999 ה  פרק התניא
67.22.0 56999 ו  פרק ותניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
55.22.0 46999 ח  פרק חתניא
70.82.0 59999 ט  פרק טתניא
68.42.0 57999 י  פרק יתניא
44.42.0 37999 יא  פרק י"אתניא
96.02.0 80999 יב  פרק י"בתניא
44.42.0 37999 יז  פרק י"זתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)