משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, 'שמעי
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:637.4
Lines:1720
מסכתות:2
פרקים משניות:17
משניות:158


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
5.7  17:כו דת"ר ברכותגמרא
9.0  27כו דFirst 27 lines ברכותגמרא
9.7  29.כו ד 999ברכותגמרא
17.3  52:כו דFirst 52 linesכ"ו ע"בברכותגמרא
4.0  12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
20.01.0 30     999י"ב פסוקים
28.0  84999 א  אבותמשנה
19.0  57999 א  ברכותמשנה
   # 6ב ד  ברכותמשנה
   # 6ג ד  ברכותמשנה
   # 7ד ד  ברכותמשנה
   # 4ה ד  ברכותמשנה
   # 2ו ד  ברכותמשנה
   # 5ז ד  ברכותמשנה
13.3  40999 ד  ברכותמשנה
   # 5א ח  ברכותמשנה
   # 3ב ח  ברכותמשנה
   # 3ג ח  ברכותמשנה
   # 4ד ח  ברכותמשנה
   # 5ה ח  ברכותמשנה
   # 6ו ח  ברכותמשנה
   # 5ז ח  ברכותמשנה
13.3  40999 ח  ברכותמשנה
   # 8א א  מגילהמשנה
   # 19ב א  מגילהמשנה
27.7  83999 א  מגילהמשנה
165.3  496  999  מדותמשנה
9.6 0.4# 72999 א  סוכהמשנה
23.70.50.4# 79999 ב  סוכהמשנה
23.60.50.2# 101999 ג  סוכהמשנה
   # 79999 ד  סוכהמשנה
144.0  432  999  סוכהמשנה
1.7  5ט א  עירוביןמשנה
25.0  75999 ד  פסחיםמשנה
26.0 0.265999 א  ראש השנהמשנה
1.7  5ג ד  ראש השנהמשנה
1.7  5א יא  שבתמשנה
1.0  3ג יב  שבתמשנה
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     המפילסדור
30.0  120    999שמונה עשרהסדור
   # 2    יז-ותחזינהשמונה עשרהסדור
   # 5    יז-רצהשמונה עשרהסדור
   # 4    יח-וכל החייםשמונה עשרהסדור
   # 2    יח-ועל כולםשמונה עשרהסדור
   # 11    יח-מודיםשמונה עשרהסדור
   # 7    יט-שים שלוםשמונה עשרהסדור
   # 10    כ- אלוקי נצורשמונה עשרהסדור
2.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
3.3  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
8.0  12  א1st 12 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)