משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, שאול
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:633.0
Lines:1056
מסכתות:2
פרקים משניות:15
משניות:136


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
46.52.0 62999 מט   ברכת יעקב
60.21.00.886  לב  999האזינו
1.0  4   First 4 linesנחבראשיתחומש
21.0  84999 א  אבותמשנה
165.02.0 220  999  ביכוריםמשנה
281.51.50.2417  999  ברכותמשנה
24.70.50.452999 א  יומאמשנה
1.8  7א ב  יומאמשנה
1.8  7ב ב  יומאמשנה
2.3  9ג ב  יומאמשנה
0.8  3ד ב  יומאמשנה
1.3  5ה א  מדותמשנה
1.3  5ז א  מדותמשנה
1.0  4ח א  מדותמשנה
1.5  6א ב  מדותמשנה
   # 6י א  סוכהמשנה
   # 11יא א  סוכהמשנה
18.0  72999 א  סוכהמשנה
3.3  13   א-ז  פרשת התמיד


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)