משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, יוסף
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג

Total Points:246.4
Lines:525
פרקים משניות:8
משניות:83


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
5.3  16כז דFirst 16 linesתפלת המנחהברכותגמרא
   # 6א א  אבותמשנה
   # 4ב א  אבותמשנה
   # 6ג א  אבותמשנה
   # 6ד א  אבותמשנה
   # 8ה א  אבותמשנה
42.00.5 84999 א  אבותמשנה
11.3  34999 ג  ברכותמשנה
25.30.50.440999 ד  ברכותמשנה
3.0  9א ו  ברכותמשנה
1.3  4ב ו  ברכותמשנה
2.0  6ג ו  ברכותמשנה
1.3  4ד ו  ברכותמשנה
25.30.50.440999 ח  ברכותמשנה
36.00.5 72999 א  סוכהמשנה
39.50.5 79999 ב  סוכהמשנה
2.3  7א ג  סוכהמשנה
1.7  5ב ג  סוכהמשנה
1.7  5ג ג  סוכהמשנה
2.7  8ד ג  סוכהמשנה
20.7  62999 א  עירוביןמשנה
25.00.5 50999 יא  שבתמשנה


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)