משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות
ה'תשס"ב - ה'תשס"ג


Alphabetical Listing
1Adelist, אליעזר
ברכות ח 0.5
2Ajzensmidt, ברוך שלום
ברכות ח  
ראש השנה א  
2Aron, עקיבא
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
10Bloch, יאיר
אבות א  
ברכות א 0.5
ברכות ב-ד  
ברכות ח  
יומא א  
סוכה א  
שביעית א-ב  
1Douek, Michi
ברכות ח  
1Gordon, בנימין ליפמאן
ברכות ח 0.5
34Gordon, מנחם מענדל
אבות א 0.5
ברכות א-ב 1.0
ברכות ג  
ברכות ד-ו 0.5
ברכות ז  
ברכות ח 0.5
ברכות ט  
חגיגה א  
חגיגה ב 0.5
יומא ח 0.5
מגילה א-ד  
סוכה א-ב 0.5
סוכה ג 1.0
סנהדרין ב 0.5
פסחים א 1.0
תמיד ה-ו 1.0
2Gross, הירש צבי
אבות א 1.0
ברכות ח  
1Gutnick, ישרא-ל
ברכות ח  
2Gutnick, רפא-ל
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
8Heidingsfeld, זלמן
אבות א 0.5
יומא א 0.5
סוכה א-ב 0.5
ראש השנה א  
ראש השנה ב-ד  
2Kaminetsky, אברהם
יומא א 0.5
ראש השנה א 0.5
3Kluwgant, איסר
אבות א 0.5
ברכות ג  
ברכות ח 0.5
1Kluwgant, אשר
ברכות ח  
7Kluwgant, בנימין
אבות א 0.5
ברכות א  
ברכות ג-ו  
ברכות ח  
1Krinsky, Mendy
ברכות ח  
1Landau, Yakir
ראש השנה א 0.5
24Levin, שמואל
אבות א 0.5
אבות ב-ה  
בבא קמא א-ה 1.0
בבא קמא ו 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ו  
ברכות ח 0.5
יומא א  
מגילה א-ד  
מדות א 1.0
מדות ג  
מדות ה  
תמיד ג 1.0
תמיד ה  
2Liberow, לוי יצחק
ברכות ח 0.5
יומא א 0.5
12Loebenstein, לוי
אבות א  
ברכות א-ו  
ברכות ח  
יומא א  
סוכה א  
תמיד א  
תמיד ב 1.0
2Morozov, מרדכי
ברכות ח 0.5
תענית א 0.5
13Pinczower, חיים
אבות א  
ברכות א  
ברכות ב 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ה-ו  
ברכות ז 0.5
ברכות ח-ט  
יומא ח  
מדות א  
סוכה א 0.5
ראש השנה א  
1Rimler, צבי הירש
מגילה א  
10Rosenfeld, חנוך
אבות א 0.5
ברכות א-ב  
ברכות ו  
ברכות ח 0.5
מדות א  
סוכה א-ג  
תמיד ג  
2Rozenfeld, נתן
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
3Sabbah, ברוך
ברכות א  
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
5Serebryanski, יוסף שמואל
ברכות א 1.0
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
זבחים ה 1.0
17Shusterman, 'שמעי
אבות א  
ברכות א  
ברכות ד  
ברכות ח  
מגילה א  
סוכה א  
סוכה ב-ג 0.5
סוכה ד  
פסחים ד  
ראש השנה א  
3Winner, משה
אבות א-ג  
8Wolf, יוסף
אבות א 0.5
ברכות ג  
ברכות ד 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א-ב 0.5
עירובין א  
שבת יא 0.5
15Wolf, שאול
אבות א  
יומא א 0.5
סוכה א  
Numerical Order
34Gordon, מנחם מענדל
אבות א 0.5
ברכות א-ב 1.0
ברכות ג  
ברכות ד-ו 0.5
ברכות ז  
ברכות ח 0.5
ברכות ט  
חגיגה א  
חגיגה ב 0.5
יומא ח 0.5
מגילה א-ד  
סוכה א-ב 0.5
סוכה ג 1.0
סנהדרין ב 0.5
פסחים א 1.0
תמיד ה-ו 1.0
24Levin, שמואל
אבות א 0.5
אבות ב-ה  
בבא קמא א-ה 1.0
בבא קמא ו 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ו  
ברכות ח 0.5
יומא א  
מגילה א-ד  
מדות א 1.0
מדות ג  
מדות ה  
תמיד ג 1.0
תמיד ה  
17Shusterman, 'שמעי
אבות א  
ברכות א  
ברכות ד  
ברכות ח  
מגילה א  
סוכה א  
סוכה ב-ג 0.5
סוכה ד  
פסחים ד  
ראש השנה א  
15Wolf, שאול
אבות א  
יומא א 0.5
סוכה א  
13Pinczower, חיים
אבות א  
ברכות א  
ברכות ב 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ה-ו  
ברכות ז 0.5
ברכות ח-ט  
יומא ח  
מדות א  
סוכה א 0.5
ראש השנה א  
12Loebenstein, לוי
אבות א  
ברכות א-ו  
ברכות ח  
יומא א  
סוכה א  
תמיד א  
תמיד ב 1.0
10Bloch, יאיר
אבות א  
ברכות א 0.5
ברכות ב-ד  
ברכות ח  
יומא א  
סוכה א  
שביעית א-ב  
10Rosenfeld, חנוך
אבות א 0.5
ברכות א-ב  
ברכות ו  
ברכות ח 0.5
מדות א  
סוכה א-ג  
תמיד ג  
8Heidingsfeld, זלמן
אבות א 0.5
יומא א 0.5
סוכה א-ב 0.5
ראש השנה א  
ראש השנה ב-ד  
8Wolf, יוסף
אבות א 0.5
ברכות ג  
ברכות ד 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א-ב 0.5
עירובין א  
שבת יא 0.5
7Kluwgant, בנימין
אבות א 0.5
ברכות א  
ברכות ג-ו  
ברכות ח  
5Serebryanski, יוסף שמואל
ברכות א 1.0
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
זבחים ה 1.0
3Kluwgant, איסר
אבות א 0.5
ברכות ג  
ברכות ח 0.5
3Sabbah, ברוך
ברכות א  
ברכות ה 0.5
ברכות ח 0.5
3Winner, משה
אבות א-ג  
2Ajzensmidt, ברוך שלום
ברכות ח  
ראש השנה א  
2Aron, עקיבא
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
2Gross, הירש צבי
אבות א 1.0
ברכות ח  
2Gutnick, רפא-ל
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
2Kaminetsky, אברהם
יומא א 0.5
ראש השנה א 0.5
2Liberow, לוי יצחק
ברכות ח 0.5
יומא א 0.5
2Morozov, מרדכי
ברכות ח 0.5
תענית א 0.5
2Rozenfeld, נתן
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
1Adelist, אליעזר
ברכות ח 0.5
1Douek, Michi
ברכות ח  
1Gordon, בנימין ליפמאן
ברכות ח 0.5
1Gutnick, ישרא-ל
ברכות ח  
1Kluwgant, אשר
ברכות ח  
1Krinsky, Mendy
ברכות ח  
1Landau, Yakir
ראש השנה א 0.5
1Rimler, צבי הירש
מגילה א  This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)