משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד


Alphabetical Listing
 Adelist, מנחם
 Ajzensmidt, ברוך שלום
 Ash, Mendy
 Braude, שמעון
 Broh, ברוך
 Broh, שניאור
 Cher, איתן
 Dank, 'ישעי
 Engel, Dovi
 Engel, (מנחם מענדל (מ
 Engel, (מנחם מענדל (ש
 Gopin, יוסף
 Gross, הירש צבי
 Gross, לוי
 Gross, שלמה
 Kaminetsky, אברהם
 Klein, יחיא-ל
 Krasnjanski, יוסף יצחק
 Landau, יוסף חיים
 Lerner, אפרים
 Lewis, לוי
 Lipskier, יוסף יצחק
 Procel, משה
 Rapp, זלמן
 Rapp, שמואל
 Raskin, 'אברהם ישעי
 Raskin, מיכא-ל
 Raskin, שמואל
 Reicher, Mendy
 Reicher, יוסף חיים
 Rosenbaum, ישרא-ל
 Rosenbaum, לוי יצחק
 Rosenbaum, מנחם מענדל
 Rosenbaum, שמואל
 Rozenfeld, נתן
 Sabbah, ברוך
 Shusterman, שניאור זלמן
 Solomon, Yossi
 Szmerling, מנחם מענדל
 Tatarka, Eli
 Wajsbort, דובער
 Waks, לוי
 Werdiger, זלמן
 Winner, משה
 Wolf, מנחם
 Wolf, מנשה
 Wolf, מרדכי


123456789101112 
      Ajzensmidt, ישרא-ל
        Barski, זעליג
    Ben Amu, מענדל
     Cohney, נועם
           Cylych, מנחם
           Douek, Michi
      Erlichster, משה
       Eskin, Natan
        Fannuchi, דוד
        Gurewicz, צבי
      Hammer, אברהם
     Koth, אלעזר
     Krinsky, Dovi
  Krinsky, Mendy
      Krinsky, אליעזר
     Leber, דוד
     Lerner, אליהו
       Mehlman, עקיבא
          Morozov, אלחנן
           Moshel, Yossi
        Roitblat, מיכא-ל
      Sabbah, משה
 Spigler, מענדל
      Teleshevsky, לוי
         Teleshevsky, זלמן
          Telshevsky, שלמה
        Vayn, Eli
        Wolko, יוסף
   Yaakobov, ישרא-ל
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)