משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, מנחם מענדל
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:1799.2
Lines:2982
מסכתות:7
פרקים משניות:38
משניות:317
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.01.0 62999 מט   ברכת יעקב
2.5  10:לה גFirst 10 lines בבא מציעאגמרא
6.0  24.לה גLast 24 lines בבא מציעאגמרא
4.0  16 אLast 16 lines פסחיםגמרא
13.0  52 א999 פסחיםגמרא
13.5  54 א999 פסחיםגמרא
9.5  38 אFirst 38 lines פסחיםגמרא
1.0  4 אLast 4 lines פסחיםגמרא
14.8  59 א999 פסחיםגמרא
4.8  19 אFirst 19 lines פסחיםגמרא
73.12.00.486  לב  999האזינו
7.5  30  999  Englisheng י"ב פסוקים
67.21.01.284999 א  אבותמשנה
3.0  12א ב  אבותמשנה
2.5  10ב ב  אבותמשנה
110.01.0 220  999  ביכוריםמשנה
25.61.00.8# 57999 א  ברכותמשנה
13.31.0 # 53999 ב  ברכותמשנה
8.51.0 # 34999 ג  ברכותמשנה
26.01.01.6# 40999 ד  ברכותמשנה
14.91.00.8# 33999 ה  ברכותמשנה
13.01.0 # 52999 ו  ברכותמשנה
11.81.0 # 47999 ז  ברכותמשנה
22.01.01.2# 40999 ח  ברכותמשנה
15.31.0 # 61999 ט  ברכותמשנה
104.3  417  999  ברכותמשנה
46.8  187  999  הוריותמשנה
29.30.5 78999 ה  זבחיםמשנה
5.2 0.4# 52999 א  חגיגהמשנה
21.2 1.6# 53999 ב  חגיגהמשנה
85.51.0 171  999  חגיגהמשנה
56.01.01.270999 ח  יומאמשנה
1.3  5ו א  כליםמשנה
1.0  4ז א  כליםמשנה
 # 1.0 # 83999 א  מגילהמשנה
 # 1.0 # 41999 ב  מגילהמשנה
 # 1.0 # 60999 ג  מגילהמשנה
 # 1.0 # 37999 ד  מגילהמשנה
132.01.0 264  999  מגילהמשנה
39.61.01.2# 72999 א  סוכהמשנה
27.61.00.4# 79999 ב  סוכהמשנה
35.41.00.4# 101999 ג  סוכהמשנה
   # 79999 ד  סוכהמשנה
   # 101999 ה  סוכהמשנה
108.0  432  999  סוכהמשנה
21.00.5 56999 א  פסחיםמשנה
19.5 1.2# 65999 א  ראש השנהמשנה
9.8 0.4# 98999 ב  ראש השנהמשנה
13.0 0.8# 65999 ג  ראש השנהמשנה
15.4 0.8# 77999 ד  ראש השנהמשנה
305.02.01.0305  999  ראש השנהמשנה
30.01.0 60999 טז  שבתמשנה
39.21.01.249999 ה  תמידמשנה
20.81.01.226999 ו  תמידמשנה
0.5  2    י' מחברי תהילםB21רשימות
0.5  2    פרשיות כפולותB22רשימות
0.3  1    ז' קרובים לכהןB23רשימות
0.5  2    ו' זכירותB24רשימות
0.3  1    ח' בגדי כהן גדולB25רשימות
0.3  1    ז' המינים א"יB26רשימות
0.5  2    ימי הלל שלםB27רשימות
0.5  2    אדם-נחG16רשימות
0.5  2    נח-אברהםG17רשימות
0.3  1    אברהם-משהG18רשימות
1.0  4    מלכי יהודהG22רשימות
0.8  3    אברהם-דודG24רשימות
27.01.0 27  א  עמוד אתניא
1.0  2  אFirst 2 lines עמוד בתניא
84.52.03.526999 מז  פרק מ"זתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)