משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Kaminetsky, אברהם
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:715.6
Lines:1131
מסכתות:2
פרקים משניות:14
משניות:115


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
37.21.00.462999 מט   ברכת יעקב
68.82.00.286  לב  999האזינו
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
1.8  7א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
0.8  3ב א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ג א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ד א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.0  4ה א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.8  7ו אא-דאידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
13.3  53999 ב  ברכותמשנה
8.5  34999 ג  ברכותמשנה
20.01.0 40999 ד  ברכותמשנה
16.51.0 33999 ה  ברכותמשנה
10.0  40999 ח  ברכותמשנה
3.5  14א א  הוריותמשנה
10.4# 1.00.8# 52999 א  חגיגהמשנה
10.6# 1.00.8# 53999 ב  חגיגהמשנה
 # 1.0 # 66999 ג  חגיגהמשנה
128.32.0 171  999  חגיגהמשנה
36.41.00.852999 א  יומאמשנה
13.0  52999 ב  יומאמשנה
1.3  5א ג  יומאמשנה
1.8  7ב ג  יומאמשנה
1.3  5ג ג  יומאמשנה
1.5  6א א  מעשר שנימשנה
2.5  10א א  סוכהמשנה
1.3  5ב א  סוכהמשנה
1.0  4ג א  סוכהמשנה
19.5# 1.01.2# 65999 א  ראש השנהמשנה
14.7 0.6# 98999 ב  ראש השנהמשנה
13.0 0.8# 65999 ג  ראש השנהמשנה
228.82.0 305  999  ראש השנהמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     המפילסדור
2.5  10     על המחיהסדור
2.5  10    שמעשמע-אמתסדור
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש
0.8  3    נשיאים (1שלשלת הנשיאיםרשימות
15.5  31  אFirst 31 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)