משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, שמואל
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:689.3
Lines:1354
מסכתות:1
פרקים משניות:17
משניות:141


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.01.0 62999 מט   ברכת יעקב
47.31.00.286  לב  999האזינו
31.50.5 84999 א  אבותמשנה
24.40.5 65999 א  בבא מציעאמשנה
4.0 0.4# 40999 א  בבא קמאמשנה
453.70.50.8789  999  בבא קמאמשנה
21.40.5 57999 א  ברכותמשנה
15.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
19.50.5 52999 ו  ברכותמשנה
15.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
13.0  52999 א  יומאמשנה
13.5  27  א  עמוד אתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)