משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Pinczower, חיים
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:877.4
Lines:1000
מסכתות:2
פרקים משניות:16
משניות:130


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
35.70.50.284999 א  אבותמשנה
1.3  5    רבי חנניהאבותמשנה
 # 0.5 # 57999 א  ברכותמשנה
 # 0.5 # 53999 ב  ברכותמשנה
 # 0.5 # 34999 ג  ברכותמשנה
 # 0.5 # 40999 ד  ברכותמשנה
3.3# 0.50.4# 33999 ה  ברכותמשנה
 # 0.5 # 52999 ו  ברכותמשנה
 # 0.5 # 47999 ז  ברכותמשנה
 # 0.5 # 40999 ח  ברכותמשנה
6.1# 0.50.4# 61999 ט  ברכותמשנה
469.11.52.0417  999  ברכותמשנה
3.5  14א א  הוריותמשנה
   # 10א ה  זבחיםמשנה
   # 8ב ה  זבחיםמשנה
19.5  78999 ה  זבחיםמשנה
2.0  8א א  מגילהמשנה
4.8  19ב א  מגילהמשנה
3.0  12ג א  מגילהמשנה
11.8  47999 א  מעשר שנימשנה
26.0# 1.01.6# 65999 א  ראש השנהמשנה
9.8# 1.00.4# 98999 ב  ראש השנהמשנה
13.0# 1.00.8# 65999 ג  ראש השנהמשנה
3.9 0.2# 77999 ד  ראש השנהמשנה
259.31.01.4305  999  ראש השנהמשנה
0.3  1    ז' נביאותN5רשימות
5.0  10  אFirst 10 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)