משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Reicher, יוסף חיים
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:1918.8
Lines:1322
מסכתות:1
פרקים משניות:12
משניות:118


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
111.62.00.662999 מט   ברכת יעקב
197.82.01.686  לב  999האזינו
7.5  15     מה נשתנה אידישהגדה
19.0  38   א-י"טחוקתבמדברחומש
39.01.00.630     999י"ב פסוקים
3.5  7א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.5  3ב א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.5  5ג א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.5  5ד א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.0  4ה א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
3.5  7ו א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
3.5  7ז א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
42.0  84999 א  אבותמשנה
77.00.51.257999 א  ברכותמשנה
   # 9א ב  ברכותמשנה
26.5  53999 ב  ברכותמשנה
4.0  8א ג  ברכותמשנה
2.5  5ב ג  ברכותמשנה
1.5  3ג ג  ברכותמשנה
2.5  5ד ג  ברכותמשנה
42.00.50.640999 ד  ברכותמשנה
37.90.50.833999 ה  ברכותמשנה
31.2 0.252999 ו  ברכותמשנה
4.5  9א ז  ברכותמשנה
1.5  3ב ז  ברכותמשנה
24.0 0.240999 ח  ברכותמשנה
2.5  5א ט  ברכותמשנה
101.41.00.678999 ה  זבחיםמשנה
5.5  11א א  חגיגהמשנה
1.5  3ב א  חגיגהמשנה
2.0  4ג א  חגיגהמשנה
2.0  4ד א  חגיגהמשנה
3.0  6א ח  יומאמשנה
3.0  6י ג  מכותמשנה
3.0  6א א  מעשר שנימשנה
4.0  8ב א  מעשר שנימשנה
4.5  9ג א  מעשר שנימשנה
58.5 1.8# 65999 א  ראש השנהמשנה
49.0 1.0# 98999 ב  ראש השנהמשנה
32.5 1.0# 65999 ג  ראש השנהמשנה
23.1 0.6# 77999 ד  ראש השנהמשנה
838.82.02.5305  999  ראש השנהמשנה
1.0  2     אנעים זמירותנגוני חב"ד
2.0  4     אתה בחרתנונגוני חב"ד
2.0  4     דרכך אלקינונגוני חב"ד
2.0  4     הוא אלקינונגוני חב"ד
1.5  3     והיא שעמדהנגוני חב"ד
1.0  2     צמאה לך נפשינגוני חב"ד
1.0  2     רחמנה דענינגוני חב"ד
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     המפילסדור
0.3  1    אך צדיקיםעלינוסדור
0.8  3    אל תיראעלינוסדור
10.3  41    999שמע-אמתסדור
1.0  2     ןשחט אותוסידור-חומש
5.0  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
7.5  15     פרשת התמידסידור-חומש
6.0  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
2.5  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
0.5  1    דרך ארץP12פתגמים
1.0  2    לעולם יספרP14פתגמים
1.0  2    י"ב חדשיםN7רשימות
1.0  2    י"ב שבטיםN8רשימות
1.5  3    נשיאים (1שלשלת הנשיאיםרשימות
3.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
5.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
9.0  18  999   שש זכירות
2.8  11  כ  כתהילים
5.0  20  קבFirst 20 pesukim ק"בתהילים
14.0  14  אFirst 14 lines פרק אתניא
2.0  2  מזFirst 2 lines פרק מ"זתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)