משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Rimler, צבי הירש
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:536.3
Lines:773
פרקים משניות:9
משניות:108


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
9.00.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
4.0  8  לבז-ישניב) שני ז-י"בהאזינו
   # 6א א  אבותמשנה
   # 4ב א  אבותמשנה
   # 6ד א  אבותמשנה
   # 8ה א  אבותמשנה
   # 4ו א  אבותמשנה
   # 3ז א  אבותמשנה
   # 8ח א  אבותמשנה
   # 3ט א  אבותמשנה
42.0  84999 א  אבותמשנה
30.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
3.5  7א ה  ברכותמשנה
20.0  40999 ח  ברכותמשנה
7.0  14א א  הוריותמשנה
   # 4א ג  הוריותמשנה
   # 4ב ג  הוריותמשנה
   # 8ג ג  הוריותמשנה
   # 11ד ג  הוריותמשנה
   # 3ה ג  הוריותמשנה
23.5  47999 ג  הוריותמשנה
78.01.0 78999 ה  זבחיםמשנה
5.5  11א ג  חגיגהמשנה
4.5  9ב ג  חגיגהמשנה
2.0  4ג ג  חגיגהמשנה
2.5  5ו ג  חגיגהמשנה
78.80.50.483999 א  מגילהמשנה
3.0  6א א  מעשר שנימשנה
4.0  8ב א  מעשר שנימשנה
5.0  10א א  סוכהמשנה
2.5  5ב א  סוכהמשנה
2.0  4ג א  סוכהמשנה
4.0  8ד א  סוכהמשנה
1.5  3ה א  סוכהמשנה
2.0  4ו א  סוכהמשנה
3.5  7ז א  סוכהמשנה
2.0  4ח א  סוכהמשנה
4.0  8ט א  סוכהמשנה
1.0  2ז ד  סוכהמשנה
4.0  8א א  פסחיםמשנה
1.5  3ב א  פסחיםמשנה
4.5  9ג א  פסחיםמשנה
65.01.0 65999 ג  ראש השנהמשנה
   # 9א ד  ראש השנהמשנה
   # 4ב ד  ראש השנהמשנה
   # 5ג ד  ראש השנהמשנה
   # 13ד ד  ראש השנהמשנה
   # 12ה ד  ראש השנהמשנה
38.5  77999 ד  ראש השנהמשנה
   # 11ב א  תעניתמשנה
   # 4ג א  תעניתמשנה
   # 6ד א  תעניתמשנה
   # 5ה א  תעניתמשנה
45.00.5 60999 א  תעניתמשנה
3.0  6א ג  תעניתמשנה
2.0  4ב ג  תעניתמשנה
2.0  4ה ג  תעניתמשנה
26.0  26  אFirst 26 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)