משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, 'שמעי
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:3072.7
Lines:3403
מסכתות:8
פרקים משניות:40
משניות:365
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.50.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
4.50.5 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
3.0  12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
443.81.5 710  999  אבותמשנה
312.81.50.5417  999  ברכותמשנה
163.62.00.5187  999  הוריותמשנה
39.01.0 78999 ה  זבחיםמשנה
213.82.02.0171  999  חגיגהמשנה
264.01.51.5264  999  מגילהמשנה
23.51.0 47999 א  מעשר שנימשנה
432.01.51.5432  999  סוכהמשנה
457.52.03.0305  999  ראש השנהמשנה
286.51.50.5382  999  תעניתמשנה
118.11.5 189999 ו  אבותמשנה-ברייתא
6.8  27  קב  ק"בתהילים
141.82.01.563999 א  פרק אתניא
105.02.00.560999 ב  פרק בתניא
52.52.0 35999 ג  פרק גתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)