משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, יוסף
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד

Total Points:350.8
Lines:733
פרקים משניות:10
משניות:99


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
6.40.50.112  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
6.40.50.112  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
4.0  12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
42.00.5 84999 א  אבותמשנה
17.00.5 34999 ג  ברכותמשנה
16.0 0.240999 ד  ברכותמשנה
30.70.50.840999 ח  ברכותמשנה
26.00.5 52999 א  חגיגהמשנה
26.50.5 53999 ב  חגיגהמשנה
3.7  11א ג  חגיגהמשנה
3.0  9א א  יומאמשנה
2.0  6ב א  יומאמשנה
36.00.5 72999 א  סוכהמשנה
39.50.5 79999 ב  סוכהמשנה
25.00.5 50999 יא  שבתמשנה
30.00.5 60999 א  תעניתמשנה
4.0  12א ב  תעניתמשנה
2.0  6ב ב  תעניתמשנה
3.3  10ג ב  תעניתמשנה
9.3  28ד ב  תעניתמשנה
4.0  12ה ב  תעניתמשנה
5.0  15ו ב  תעניתמשנה
2.3  7ז ב  תעניתמשנה
2.0  6ח ב  תעניתמשנה
2.7  8ט ב  תעניתמשנה
2.0  3  אFirst 3 lines פרק אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)