משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות
ה'תשס"ג - ה'תשס"ד


Alphabetical Listing
1Ajzensmidt, ברוך שלום
ברכות ח  
1Ash, Mendy
ברכות ח 0.5
1Broh, ברוך
סוכה א  
5Gordon, ישרא-ל
מעשר שני א 1.0
ראש השנה א-ב  
38Gordon, מנחם מענדל
אבות א 1.0
ברכות א-ט 1.0
זבחים ה 0.5
חגיגה א-ב  
יומא ח 1.0
מגילה א-ד  
סוכה א-ג 1.0
סוכה ד-ה  
פסחים א 0.5
ראש השנה א-ד  
שבת טז 1.0
תמיד ה-ו 1.0
6Groner, 'חנני
ברכות א-ב 0.5
ברכות ג  
ברכות ד 0.5
ראש השנה א 0.5
ראש השנה ב  
3Gross, הירש צבי
אבות א 0.5
ברכות ח 0.5
שבת ד  
1Gross, לוי
ברכות ח  
5Heidingsfeld, זלמן
ברכות ח 0.5
5Heidingsfeld, שמואל
סוכה א-ב  
14Kaminetsky, אברהם
ברכות ב-ג  
ברכות ד-ה 1.0
ברכות ח  
חגיגה א-ג  
יומא א 1.0
יומא ב  
ראש השנה א  
ראש השנה ב-ג  
5Kluwgant, בנימין
ברכות א-ג  
ברכות ה  
ברכות ח  
2Landau, Yakir
יומא א 1.0
ראש השנה א 1.0
2Lever, אליעזר
ברכות א  
ברכות ח 0.5
17Levin, שמואל
אבות א 0.5
בבא מציעא א 0.5
בבא קמא א  
ברכות א 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ו 0.5
ברכות ח 0.5
יומא א  
1Liberow, לוי יצחק
יומא א  
2Loebenstein, לוי
אבות א  
ברכות ח  
4Morozov, מרדכי
יומא א-ד 0.5
1Moshel, נתנא-ל
אבות א 0.5
16Pinczower, חיים
אבות א 0.5
ברכות א-ט  
זבחים ה  
מעשר שני א  
ראש השנה א-ג  
ראש השנה ד  
1Raskin, מיכא-ל
ברכות ח 0.5
12Reicher, יוסף חיים
אבות א  
ברכות א 0.5
ברכות ב  
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ו  
ברכות ח  
זבחים ה 1.0
ראש השנה א-ד  
9Rimler, צבי הירש
אבות א  
ברכות ד 0.5
ברכות ח  
הוריות ג  
זבחים ה 1.0
מגילה א 0.5
ראש השנה ג 1.0
ראש השנה ד  
תענית א 0.5
2Rosenbaum, לוי יצחק
ברכות ד  
ברכות ח  
2Rosenfeld, חנוך
אבות א 0.5
ברכות ח 0.5
4Rozenfeld, נתן
אבות א  
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
חגיגה א  
6Sabbah, ברוך
ברכות א  
ברכות ד-ה  
ברכות ח  
זבחים ה  
ראש השנה א  
40Shusterman, 'שמעי
זבחים ה 1.0
מעשר שני א 1.0
אבות ו 1.5
3Shusterman, שניאור זלמן
סוכה א-ג 0.5
1Szmerling, מנחם מענדל
אבות א  
1Waks, לוי
ראש השנה א 0.5
5Winner, משה
אבות א 0.5
יומא א 0.5
סוכה א 0.5
ראש השנה ג-ד 1.0
10Wolf, יוסף
אבות א 0.5
ברכות ג 0.5
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
חגיגה א-ב 0.5
סוכה א-ב 0.5
שבת יא 0.5
תענית א 0.5
Numerical Order
40Shusterman, 'שמעי
זבחים ה 1.0
מעשר שני א 1.0
אבות ו 1.5
38Gordon, מנחם מענדל
אבות א 1.0
ברכות א-ט 1.0
זבחים ה 0.5
חגיגה א-ב  
יומא ח 1.0
מגילה א-ד  
סוכה א-ג 1.0
סוכה ד-ה  
פסחים א 0.5
ראש השנה א-ד  
שבת טז 1.0
תמיד ה-ו 1.0
17Levin, שמואל
אבות א 0.5
בבא מציעא א 0.5
בבא קמא א  
ברכות א 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ו 0.5
ברכות ח 0.5
יומא א  
16Pinczower, חיים
אבות א 0.5
ברכות א-ט  
זבחים ה  
מעשר שני א  
ראש השנה א-ג  
ראש השנה ד  
14Kaminetsky, אברהם
ברכות ב-ג  
ברכות ד-ה 1.0
ברכות ח  
חגיגה א-ג  
יומא א 1.0
יומא ב  
ראש השנה א  
ראש השנה ב-ג  
12Reicher, יוסף חיים
אבות א  
ברכות א 0.5
ברכות ב  
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ו  
ברכות ח  
זבחים ה 1.0
ראש השנה א-ד  
10Wolf, יוסף
אבות א 0.5
ברכות ג 0.5
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
חגיגה א-ב 0.5
סוכה א-ב 0.5
שבת יא 0.5
תענית א 0.5
9Rimler, צבי הירש
אבות א  
ברכות ד 0.5
ברכות ח  
הוריות ג  
זבחים ה 1.0
מגילה א 0.5
ראש השנה ג 1.0
ראש השנה ד  
תענית א 0.5
6Groner, 'חנני
ברכות א-ב 0.5
ברכות ג  
ברכות ד 0.5
ראש השנה א 0.5
ראש השנה ב  
6Sabbah, ברוך
ברכות א  
ברכות ד-ה  
ברכות ח  
זבחים ה  
ראש השנה א  
5Gordon, ישרא-ל
מעשר שני א 1.0
ראש השנה א-ב  
5Heidingsfeld, שמואל
סוכה א-ב  
5Heidingsfeld, זלמן
ברכות ח 0.5
5Kluwgant, בנימין
ברכות א-ג  
ברכות ה  
ברכות ח  
5Winner, משה
אבות א 0.5
יומא א 0.5
סוכה א 0.5
ראש השנה ג-ד 1.0
4Morozov, מרדכי
יומא א-ד 0.5
4Rozenfeld, נתן
אבות א  
ברכות ד  
ברכות ח 0.5
חגיגה א  
3Gross, הירש צבי
אבות א 0.5
ברכות ח 0.5
שבת ד  
3Shusterman, שניאור זלמן
סוכה א-ג 0.5
2Landau, Yakir
יומא א 1.0
ראש השנה א 1.0
2Lever, אליעזר
ברכות א  
ברכות ח 0.5
2Loebenstein, לוי
אבות א  
ברכות ח  
2Rosenbaum, לוי יצחק
ברכות ד  
ברכות ח  
2Rosenfeld, חנוך
אבות א 0.5
ברכות ח 0.5
1Ajzensmidt, ברוך שלום
ברכות ח  
1Ash, Mendy
ברכות ח 0.5
1Broh, ברוך
סוכה א  
1Gross, לוי
ברכות ח  
1Liberow, לוי יצחק
יומא א  
1Moshel, נתנא-ל
אבות א 0.5
1Raskin, מיכא-ל
ברכות ח 0.5
1Szmerling, מנחם מענדל
אבות א  
1Waks, לוי
ראש השנה א 0.5This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)