משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה


Alphabetical Listing
 Adelist, מנחם
 Ajzensmidt, ברוך שלום
 Aron, יוסף
 Aron, מנחם
 Broh, אשר
 Broh, ברוך
 Cohen, מנחם מענדל
 Engel, (מנחם מענדל (מ
 Engel, (מנחם מענדל (ש
 Figdor, בנימין
 Gopin, יוסף
 Gordon, אברהם משה
 Groner, דובער
 Groner, חיים
 Groner, מענדל
 Gross, לוי
 Gross, שלמה
 Heidingsfeld, זלמן
 Klein, יחיא-ל
 Kluwgant, אשר
 Landau, יהודה
 Lerner, אפרים
 Lewis, לוי
 Rapp, זלמן
 Rapp, שמואל
 Reicher, בצלאל
 Rimler, שאול
 Rosenbaum, ישרא-ל
 Rosenbaum, לוי יצחק
 Rosenbaum, מנחם מענדל
 Rozenfeld, בועז
 Rozenfeld, נתן
 Szmerling, מנחם מענדל
 Szmerling, שמעון
 Vayn, Eli
 Welis, אברהם
 Wolf, מנחם
 Wolf, מרדכי
 Yaakobov, גבריאל
 Zirkind, שמואל יוסף


123456789101112 
           Abramov, אלירן
          Ajzenshmidt, זלמן
         Bacher, מנחם
         Ben Amu, מענדל
        Bendet, Ari
     Berson, שמעון
         Cylych, מנחם
         Fox, מנחם
      Glazer, Ben
     Gopin, דוד
     Gutnick, לוי
         Gutnick, יהושע
        Haven, Yakir
          Lebovits, אברהם
          Leventhal, מנחם
           Lieberov, 'סעדי
       Roitblat, מיכא-ל
  Serebryanski, זלמן
    Suffrin, מנחם
        Teleshevsky, לוי
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)