משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Dank, 'ישעי
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:794.0
Lines:797
מסכתות:2
פרקים משניות:9
משניות:107


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.0  6כו ד א ורמינהוברכותגמרא
2.7  4כו ד ב) וכו"ע עדברכותגמרא
2.0  3כו ד ג) כולי יומאברכותגמרא
4.0  6א א  אבותמשנה
2.7  4ב א  אבותמשנה
4.0  6ג א  אבותמשנה
4.0  6ד א  אבותמשנה
2.7  4ו א  אבותמשנה
2.0  3טו א  אבותמשנה
3.3  5יח א  אבותמשנה
2.0  3יב ג  אבותמשנה
1.3  2טו ג  אבותמשנה
3.3  5כא ה  אבותמשנה
10.4# 0.50.2# 78999 א  ביכוריםמשנה
   # 67999 ב  ביכוריםמשנה
 # 0.5 # 76999 ג  ביכוריםמשנה
366.71.5 220  999  ביכוריםמשנה
   # 7א ד  ברכותמשנה
   # 2ו ד  ברכותמשנה
26.7  40999 ד  ברכותמשנה
4.0  6א ח  יומאמשנה
3.3  5ב ח  יומאמשנה
4.7  7ג ח  יומאמשנה
2.0  3ד ח  יומאמשנה
2.7  4ה ח  יומאמשנה
6.0  9ו ח  יומאמשנה
3.3  5ז ח  יומאמשנה
4.0  6ח ח  יומאמשנה
5.3  8א א  מגילהמשנה
12.7  19ב א  מגילהמשנה
2.0  3ז ז  עירוביןמשנה
2.7  4ח י  פסחיםמשנה
   # 7ב א  ראש השנהמשנה
8.7 0.2# 65999 א  ראש השנהמשנה
13.1 0.2# 98999 ב  ראש השנהמשנה
   # 65999 ג  ראש השנהמשנה
10.3 0.2# 77999 ד  ראש השנהמשנה
203.3  305  999  ראש השנהמשנה
10.7  16א א  שבתמשנה
4.0  6ב א  שבתמשנה
38.7  58999 א  שקליםמשנה
4.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
6.7  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)